czytelnia

 Transplantacje – nowy sposób miłości bliźniego
Wybrane aspekty medyczne, etyczne i prawne

Ks. dr Andrzej Bohdanowicz
WT UAM Poznań – Gniezno
 

Ks.  Andrzej Bohdanowicz
WT UAM Poznań

Współczesne kontrowersje natury etycznej
wokół śmierci mózgowej i ich konsekwencje dla transplantologii
Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz
WT UAM Poznań
 

Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz
WT UAM Poznań
 

Moralne aspekty posługi w konfesjonale u progu XXI wieku

The moral aspects of herring confession at the turn of the 21 st century 
Andrzej Bohdanowicz, Gniezno 
 

Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz
adiunkt  WT UAM

Miłość małżeńska a życie rodzinne i wychowanie dzieci
Conjugal love, family life and raising children 
 

Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz
WT UAM Poznań

O roli pracowników mediów we współczesnym świecie, pisze ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz, adiunkt na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, proboszcz parafii w Opatówku
Nota biograficzna: Ks. Andrzej Bohdanowicz (dr hab.), adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu teologii moralnej, autor kilku książek oraz licznych artykułów z zakresu bioetyki, teologii małżeństwa i rodziny. Od roku 2007 równocześnie proboszcz Parafii pw. Św. Katarzyny w Opatówku.

ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz (2010-06-08)
 

Kontakt