You don't have any news items tet.

Kontakt

Gniezno, dnia 16 października 2020 r.

 

 

N. 2378/2020/P 

 

D E K R E T

 

            W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz nowymi wytycznymi państwowymi, z dniem 17 października br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
W tym trudnym czasie proszę wiernych o modlitwę za osoby dotknięte wirusem oraz za wszystkich, którzy pomagają chorym: lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne. Jednocześnie apeluję o niesienie pomocy sąsiedzkiej oraz o otwartość i życzliwość wobec potrzebujących.

 

 

† Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

 

Ks. Zbigniew Przybylski

        Kanclerz Kurii

 

Otrzymują:

Księża Proboszczowie Archidiecezji Gnieźnieńskiej