Komunikaty
1-4-2020

 UWAGA!!! 

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PARAFII OD NIEDZIELI 17 MAJA 
  
·      DRODZY PARAFIANIE DALEJ OBOWIĄZUJĄ ZAOSTRZENIA.
  
·      PODCZAS  LITURGII NASZYM KOŚCIELE MOŻE BYĆ  17 OSÓB OPRÓCZ KAPŁANA I ASYSTY !!!
  
·      MOŻNA WCHODZIĆ NA CMENTARZ TYLKO TRZEBA ZACHOWAĆ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA /CHOCIAŻBY ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY LUDŹMI/
  
·      OD CZWARTKU 16 KWIETNIA UŻYWAMY MASECZEK/OBOWIĄZKOWO/
  
·      ZOSTAŁY ODWOŁANE ODWIEDZINY CHORYCH. ODWIEDZINY TYLKO UMÓWIONE NA TELEFON/606 822 935/
 
 
  
PROSZĘ DOSTOSOWAĆ SIĘ DO TYCH WSKAZAŃ
KS. PROBOSZCZ


Rozporządzenie szczegółowe abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski, dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiejw archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie stanu epidemii - 15.04.2020.

 

back next

Kontakt

 

Rozporządzenie szczegółowe abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski,
 dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiej
w archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie stanu epidemii
 
Mając na uwadze nowe decyzje Rządu RP z dnia 15 kwietnia 2020 roku przekazuję Rozporządzenie dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiej w czasie stanu epidemii.
1.      Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych z dniem 20 kwietnia 2020 r. ulega zmianie przepis określający liczbę osób mogących uczestniczyć w liturgii. Liczba osób zostaje uzależniona od powierzchni kościoła, przeznaczonej na modlitwę, przy zastosowaniu przelicznika - 1 osoba/ 15 m2 . Do liczby tej nie wlicza się kapłana oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej. Należy przy tym pamiętać o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 m.
 
2.      Pomimo powyższej regulacji liturgię należy sprawować nadal przy zaangażowaniu minimalnej liczby osób służących.
 
3.      Na drzwiach kościołów należy wywiesić informację dotyczącą liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii w danym kościele i należy ten przepis właściwie egzekwować. Wejście przez zakrystię do kościoła, jak również samą zakrystię, proszę zarezerwować dla duszpasterzy i osób posługujących. Wiernym umożliwić zaś wejście jednym z wejść do kościoła.
 
4.      Przypominam o udzielonej do odwołania wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej dyspensie od uczestnictwa w Mszach Świętych niedzielnych i świątecznych. Bardzo proszę o jednoczenie się na modlitwie poprzez środki masowego przekazu oraz praktykowanie Komunii duchowej. 
 
5.      Jeśli istnieje taka potrzeba duszpasterska księżom proboszczom i administratorom parafii, w których oni sami tylko posługują, udzielam do odwołania zgody na kwadrynację Mszy Świętych.
 
6.      Msze Święte mogą być sprawowane w kościołach parafialnych, filialnych, kaplicach szpitalnych i cmentarnych. W Mszach Świętych sprawowanych w kaplicach domów zakonnych nie mogą uczestniczyć wierni świeccy.
 
7.      Od dnia 20 kwietnia 2020 r. przywrócona zostaje możliwość organizacji uroczystych form adoracji Najświętszego Sakramentu, także tej całodziennej w poszczególnych parafiach z uwzględnieniem przepisów dotyczących liczby wiernych i z zachowaniem zasad ostrożności. Kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego proszę, aby nadal gromadzili się na modlitwie różańcowej i adorowali Najświętszy Sakrament, modląc się o ustanie epidemii i za parafian.
 
8.      W ciągu dnia kościoły winny być otwarte, aby wierni mieli możliwość ich nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.
 
9.      Przypominam, że Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, z dnia 20 marca 2020 roku).
 
10.  Jeżeli ktoś znajdzie się w bolesnej niemożności przystąpienia do sakramentu pokuty, winien pamiętać, że po gruntownym rachunku sumienia może on wzbudzić w sobie żal doskonały płynący z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, który odpuszcza grzechy powszednie. Żal doskonały przynosi również przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. (por. KKK, nr 1452).
 
11.  W dalszym ciągu bardzo proszę o należyte zabezpieczanie miejsc do spowiedzi indywidualnej.
 
  1.  Posługę wobec osób chorych i w podeszłym wieku ograniczam do sytuacji, w których znajdą się one w niebezpieczeństwie śmierci.
 
13.  W pogrzebie może uczestniczyć tyle osób, ile może zgromadzić się w kościele, w którym sprawowana jest Msza Święta pogrzebowa. Powyższe ograniczenie dotyczy również ceremonii na cmentarzu, z zachowaniem pomiędzy osobami odległości minimum 2 m od siebie.
 
14.  Za zgodą rodziny można ograniczyć ceremonię pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.
 
15.  Jak długo szkoły pozostają zamknięte, a dzieci muszą przebywać w domach, nie mogą być organizowane dla nich żadne zajęcia w parafiach. Zachęcam, aby w porozumieniu z rodzicami, wyznaczyć nowe, jesienne terminy Uroczystości I Komunii Świętych.
 
16.  Z obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas liturgii zwolnieni są jedynie duchowni, którzy ją sprawują. Wierni, uczestniczący w liturgii,  zgodnie z przepisami państwowymi, mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką. Dotyczy to również usługujących przy ołtarzu. Przystępując do Komunii świętej wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego. Poza liturgią należy zachować stosowne przepisy prawa państwowego.  
 
Postanowienia Rozporządzenia z dnia 19 i 25 marca 2020 roku zostają utrzymane w mocy, o ile nie stoją w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Rozporządzenia.
 
Dziękuję serdecznie Wam, drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego, za Waszą posługę i modlitwę. Wszystkim wiernym dziękuję za zrozumienie i stosowanie się do rozporządzeń kościelnych i państwowych.
 
Trwając we wspólnocie Kościoła gnieźnieńskiego zapewniam Was o mojej modlitwie i o modlitwę proszę.
 
 
 
† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski
 
Ks. Zbigniew Przybylski
        Kanclerz Kurii
 
 
Gniezno, dnia 17 kwietnia 2020 r.

 

N. 825/2020/P