back next

Kontakt

Gniezno, dnia 20 marca 2020 r.
 
 
 
N. 711/2020/P
 
 D E K R E T
 
W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, z dniem 20 marca br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam do odwołania dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskaza-nym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. 
 
W tym trudnym czasie proszę wszystkich wiernych o modlitwę za osoby dotknięte wirusem, za wszystkich, którzy chorym pomagają: lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne oraz za osoby pracujące nad wynalezieniem szcze-pionki. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każ-dego z nas. Miłosiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. 
 
 
 
† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski
 
 
Ks. Zbigniew Przybylski
        Kanclerz Kurii
 
Otrzymują:
Księża Proboszczowie Archidiecezji Gnieźnieńskiej