Kontakt

16 czerwca 2019 Parafialna Grupa Rowerowa uczestniczyła we wspólnym wyjeździe do Czerniejewa.

Fot. Józef Michalak