Kontakt


Rycerze Kolumba
 są katolicką, bratnią, organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim w wypadku wojny czy katastrofy.


 
W naszej parafii pierwsze spotkanie wspólnoty odbyło się 17 lutego w niedzielę. Na spotkanie przybyło 7 chętnych do tej wspólnoty. Był obecny ksiądz Franciszek Jabłoński i dwóch przedstawicieli z Poznania z parafii św. Krzyża.

Zapraszamy chętnych. Kolejne spotkanie 18.03 w poniedziałek o godz. 17.00