Dożynki gminno-parafialne
26-5-2018
 9 września br. o godz. 15.15 uroczystym korowodem dożynkowym (miejsce zbiórki: przy posesji państwa Skibińskich), a następnie Mszą św. o godz. 15.30 rozpoczną się dożynki gminno-parafialne.

      Po Mszy św. święcenie pojazdów rolniczych, a następnie przejazd do Zespołu Szkół
w Zasutowie, gdzie uroczystości będą kontynuowane.

      Każde sołectwo naszej parafii przygotowuje stoisko z przygotowanymi specjałami, także z ciastem (Chociczka, Mała Górka, Opatówko, Podstolice i Zasutowo).

      Urząd Gminy przygotowuje grill oraz stoisko z piwem.

      Podczas dożynek będą sprzedawane losy – 5 zł – każdy los wygrywa.  Prosimy darczyńców o przekazywanie fantów (lub zasobów pieniężnych – fanty zostaną zakupione). Zostanie przygotowanych 3000 losów. Nagroda główna – cielaczek. Dochód ze sprzedaży otrzymuje parafia.

      W programie m.in.:

·         występ zespołu z obrzędem dożynkowym

·         występ orkiestry dętej

·         występ dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Zasutowie

·         losowanie nagród głównych

·         zabawa „pod chmurką”

Dla dzieci zostaną przygotowane także atrakcje w postaci m.in. zamku dmuchanego.

back next


Aby zobaczyć wydarzenie, kliknij  na wyróżnioną datę w kalendarzu.

Informacje dotyczące sakramentów świętych sprawowanych w parafii w Opatówku


Sakrament Chrztu św.

Sakramentu Chrztu św. udziela się zasadniczo w soboty w czasie Mszy św. o godz. 17.00. Przynajmniej 10 dni przed datą chrztu należy dokonać zgłoszenia dziecka w biurze parafialnym. Dziecko zgłasza ojciec lub matka. Należy przedstawić następujące dokumenty: dowód osobisty jednego z rodziców, akt urodzenia dziecka z USC. Rodzice chrzestni powinni mieć ukończony 16 rok życia i być bierzmowani. Przed Chrztem św. rodzice i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty, a w czasie Mszy św. przyjąć Komunię św.


Sakrament Pokuty i Pojednania

Okazja do spowiedzi św. - w dni powszednie zawsze 20 min. przed Mszą św. W soboty godzinę przed Mszą św. wieczorną, tj. od godz. 16.00. W Pierwsze Piątki miesiaca – godzinę przed wieczorną Eucharystią, tj.od godz. 16.00.

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego 3 miesiące przed planowaną datą ślubu (rezerwacji terminu można dokonać wcześniej). Przy zgłoszeniu należy przedłożyć: dowód osobisty, świadectwo Chrztu św. (nie starsze niż trzy miesiące), świadectwo bierzmowania, świadectwo religii z ostatniej klasy szkoły średniej, świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi.

Pogrzeb chrześcijański

Pogrzeb najbliższych zmarłych proszę zgłaszać przed ustaleniem terminu z zakładem pogrzebowym. [Ks. Proboszcz Tel. 609.548.001.] Konieczne jest przedstawienie aktu zgonu z USC.

Kontakt