Informacje dotyczące sakramentów świętych sprawowanych w parafii w Opatówku


Sakrament Chrztu św.

Sakramentu Chrztu św. udziela się zasadniczo w soboty w czasie Mszy św. o godz. 17.00. Przynajmniej 10 dni przed datą chrztu należy dokonać zgłoszenia dziecka w biurze parafialnym. Dziecko zgłasza ojciec lub matka. Należy przedstawić następujące dokumenty: dowód osobisty jednego z rodziców, akt urodzenia dziecka z USC. Rodzice chrzestni powinni mieć ukończony 16 rok życia i być bierzmowani. Przed Chrztem św. rodzice i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty, a w czasie Mszy św. przyjąć Komunię św.


Sakrament Pokuty i Pojednania

Okazja do spowiedzi św. - w dni powszednie zawsze 20 min. przed Mszą św. W soboty godzinę przed Mszą św. wieczorną, tj. od godz. 16.00. W Pierwsze Piątki miesiaca – godzinę przed wieczorną Eucharystią, tj.od godz. 16.00.

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego 3 miesiące przed planowaną datą ślubu (rezerwacji terminu można dokonać wcześniej). Przy zgłoszeniu należy przedłożyć: dowód osobisty, świadectwo Chrztu św. (nie starsze niż trzy miesiące), świadectwo bierzmowania, świadectwo religii z ostatniej klasy szkoły średniej, świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi.

Pogrzeb chrześcijański

Pogrzeb najbliższych zmarłych proszę zgłaszać przed ustaleniem terminu z zakładem pogrzebowym. [Ks. Proboszcz Tel. 609.548.001.] Konieczne jest przedstawienie aktu zgonu z USC.

Kontakt