Kontakt

 W parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej  w Opatówku gościł ks. Biskup Bogdan Wojtuś, który przewodniczył Mszy św. Podczas Eucharystii sprawowanej 24 stycznia 2018 r. małżonkowie odnowili przyrzeczenia ślubne.

 

    Do Opatówka przybyli również diecezjalny duszpasterz rodzin ks. kan. Franciszek Jabłoński, proboszcz tej wspólnoty w latach 2007-2016 ks. kan.Andrzej Bohdanowicz oraz doradcy życia rodzinnego z Gniezna i  Wrześni.
      „Pieśń Kto się w opiekę… oddaje istotę związku małżeńskiego” – podkreślił w homilii ks. A. Bohdanowicz - Małżonkowie mają stawać się solą i światłem dla siebie nawzajem. By to stało się faktem, potrzebna jest wspólna modlitwa, otwarcie na drugiego człowieka. To rodzice stają się świadkami wiary, pierwszymi katechetami dla swoich dzieci…”
   Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili ślubne przyrzeczenia, mieli sposobność podziękować Panu Bogu za swoją małżeńską miłość. Otrzymali również indywidualne błogosławieństwo oraz poradnik o pojednaniu w małżeństwie i rodzinie.
   Na zakończenie Mszy św. Ks. Bp Bogdan Wojtuś uhonorował medalem jubileuszowym z okazji 600-lecia prymasostwa w Polsce Zenona Patelkę, który  w latach 2009 - 2017 pełnił posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej w parafii. Dyplom i medal są nagrodą za oddanie i pracę na rzecz naszej wspólnoty parafialnej, zainteresowanie potrzebami szczególnie ludzi chorych, których odwiedzał i nadal odwiedza. To człowiek godny zaufania i dyskretny – tak o uhonorowanym mówi ks. Konstanty Mrozek, proboszcz miejscowej wspólnoty.

fot. KJ