You don't have any news items tet.
HARMONOGRAM WYPRAW ROWEROWYCH W SEZONIE 2015
  
1.     Wycieczka po Lasach  leśnictwa Podstolice i Noskowo;
2.     Wycieczka po lasach Nekielki oraz spacer wokół  jeziora Babskie;
3.     Wycieczka do Biechowa
4.     Wycieczka do Wrześni i Nowego  Folwarku;
5.     Wycieczka szlakiem  cmentarzy olenderskich;
6.     Lasy janowskie – udział we mszy z okazji rocznicy zrzutu żołnierzy AK;
7.     Wycieczka z gościną w leśniczówce Milkarowo u państwa Mochów;
8.     Hotel Barczyzna – zakończenie sezonu;