Uniwersytet Wiejski w Opatówku – Wykłady
ROK   AKADEMICKI 2014/2015  
Temat cyklu: Wokół sakramentu pokuty i pojednania
Wykłady prowadzi: Ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Bohdanowicz
 
Lektura obowiązkowa, Adhortacja Jana Pawła II Reconciliatio et paenitentia, O pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła, Rzym 1984.
 
 
25.10.2014. (Sobota) godz. 18.00
Temat: „ Historia sakramentu pokuty i pojednania”
 
22.11. 2014. (Sobota) godz. 18.00
Temat: Nawrócenie i pojednanie obowiązkiem i zadaniem  Kościoła
 
20.12.2014 (Sobota) godz. 18.00
Temat: Miłość większa niż Grzech
 
-------------
 
21.03.2015 (Sobota) godz. 18.00
Temat: Rachunek Sumienia
 
25.04.2015 (Sobota) godz. 18.00
Temat: Sakrament pokuty i pojednania
 
20.06.2015 (sobota0 godz. 18.00
temat: Duszpasterstwo pokuty i pojednania
 
 

ROK   AKADEMICKI 2012/2013  
(Wykłady w przedostatnią sobotę miesiąca)
 
Temat cyklu: Moralny wymiar sakramentów świętych
Wykłady prowadzi: Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz 
 
 
20.10.2012. (Sobota) godz. 18.00
Temat: ”Moralny wymiar sakramentu chrztu świętego” 
 
17.11.2012. (Sobota) godz. 18.00
Temat: „Moralny wymiar sakramentu bierzmowania”
 
22.12.2012. (Sobota) godz. 18.00 
Temat: ”Moralny wymiar sakramentu Eucharystii” 
 
W styczniu nie ma wykładu z powodu kolędy
 
16.02.2013. (Sobota) godz. 18.00
Temat „Moralny wymiar sakramentu pokuty i pojednania”
 
23.03.2013. (Sobota) godz. 18.00
Temat: „Moralny wymiar sakramentu namaszczenia chorych”
 
20.04.2013. (Sobota) godz. 18.00 
Temat: „Moralny wymiar sakramentu małżeństwa”
 
18.05.2013. (Sobota) godz. 18.00 
Temat: „ Moralny wymiar sakramentu kapłaństwa”
 
 
 
W „Roku Wiary” serdecznie zapraszam na wykłady w celu pogłębienia swojej wiedzy na temat sakramentów świętych.WYKŁADY
ROK AKADEMICKI 2011/2012

(Wykłady w przedostatnią sobotę miesiąca)
Temat cyklu: Podstawy moralności chrześcijańskiej.
Wykłady prowadzi: Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz 

 

22.10.2011. (Sobota) godz. 18.00
Temat:”Człowiek adresatem powołania chrzescijańskiego- podstawy antropologii chrześcjańskiej” 
 
19.11.2011. (Sobota) godz. 18.00
Temat: „Normatywny charakter Bożego powołania – prawo moralne”
 
17.12.2011. (Sobota) godz. 18.00 
Temt:”Rozpoznanie i przyjęcie powołania ludziego – fenomen sumienia”
 
18.02.2012. (Sobota) godz. 18.00
Temat:”Realizacja powołania chrześcijańskiego w czynie osoby”
 
24.03.2012. (Sobota) godz. 18.00
Temat:”Zaangażowanie w powołanie chrześcijańskie – życie cnotliwe”
 
21.04.2012. (Sobota) godz. 18.00 
Temat:”Odmowa realizacji powołania – grzech”
 
19.05.2012. (Sobota) godz. 18.00 
Temat:”Kazanie na Górze – wielka karta moralności chrześcijańskiej”
 
 

WYKŁADY
ROK AKADEMICKI 2010/2011 
 

„Bardzo Dobra Nowina o małżeństwie i rodzinie”
30.X. 2010 r. (Sobota) godz. 18.00
Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz (WT UAM),
Temat: „Istotne elementy małżeństwa w oparciu o przekaz biblijny”


27.XI. 2010 r. (Sobota) godz. 18.00
Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz (WT UAM),
Temat: „Posoborowa wizja małżeństwa i rodziny”


29.I. 2011 r. (Sobota) godz. 18.00
Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz (WT UAM),
Temat: „Prokreacja”26.II. 2011 r. (Sobota) godz. 18.00
Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz (WT UAM),
Temat: „Odpowiedzialne rodzicielstwo”


26.III. 2011 r. (Sobota) godz. 18.00
Ks. dr hab. Andrzej Bohdanoicz (WT UAM),
Temat: „Czystość”


28.V. 2011 r. (Sobota) godz. 18.00
Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz
Temat: „Ocena moralna niektórych zachowań w dziedzinie seksualnej”


Zalecane Lektury:
1. Paweł VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „HUMANAE VITAE”, Rzym 1968.
2. Sobór Watykański II, Konstytucja „GAUDIUM ET SPES” (nr 47-52). oraz Benedykt XVI, Encyklika “Deus caritas est”, Rzym 2005.
3. Kongregacja Wychowania Chrześcijańskiego, Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej „PERSONA HUMANA”, Rzym 1975.
4. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „FAMILIARIS CONSORTIO”, Rzym 1981.
5. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, „WYTYCZNE WYCHOWAWCZE W ODNIESIENIU DO LUDZKIEJ MIŁOŚCI”, Rzym 1983.
Papieska Rada ds. Rodziny, „LUDZKA PŁCIOWOŚĆ: PRAWDA I ZNACZENIE”, Rzym 1995.
Przeżywać małżeństwo jako liturgię dnia codziennego (2010-06-08)
Rodzaj audycji: [Audycja dla małżonków]


Autor: ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz

 

WYKŁADY

ROK AKADEMICKI 2009/2010 
 31.X. 2009 r. (Sobota) godz. 18.00
Ks. dr hab Andrzej Bohdanowicz (WT UAM),
„ Współczesna Bioetyka – obszarem sporu o koncepcję człowieka”


28.XI. 2009 r. (Sobota) godz. 18.00
Ks. dr Adam Sikora (Prodziekan WT UAM),
„In vitro – rodzina-medycyna-etyka”


30.I. 2010 r. (Sobota) godz. 18.00
Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz (WT UAM),
„Kiedy umiera człowiek? – kontrowersje etyczne wokół śmierci mózgowej w kontekście technik transplantacyjnych


27.III. 2010 r. (Sobota) godz. 18.00
Ks. dr Jan Wolski (WSD Łódź; UKSW – Warszawa)
„Od kiedy człowiek? Rys historyczny i współczesne poglądy”


24.IV. 2010 r. (Sobota) godz. 18.00
Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz (WT UAM),
„Eutanazja – zabójstwo czy prawo do godziwej śmierci?”


29.V. 2010 r. (Sobota) godz. 18.00
Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz
„Moralne aspekty niesienia pomocy człowiekowi umierającemu - terapia paliatywna i opieka hospicyjna”
WYKŁADY

ROK AKADEMICKI 2008/2009 
 

 


24 października 2008 r.
Ks. Prof. UAM dr hab. Marek Pyc
Temat: „O niebie i czyścu”


28 listopada 2008 r.
Ks. Prof. Jerzy Troska
Temat: „Prawo człowieka do naturalnej śmierci”.


30 stycznia 2009 r.
Ks. Prof. dr hab. Bogdan Częsz
Temat: „Maryja nasza Matka i nasza Siostra”.


27 lutego 2009 r.
Ks. dr. Rafał Grabowski
Tytuł: „Człowiek w sieci Mass Mediów. Możliwości i zagrożenia”.
WYKŁADY

ROK AKADEMICKI 2007/2008 

30 listopada 2007 r.
Ks. dr Andrzej Bohdanowicz
Temat: „Od prokreacji do miłości. Nowe, posoborowe spojrzenie na małżeństwo”.


28 grudnia 2007 r.
Ks. dr Andrzej Bohdanowicz
Temat: ”Polska ustawa transplantacyjna i jej etyczne aspekty”.


25 stycznia 2008 r.
Ks. dr Paweł Podeszwa
Temat: ”Co to znaczy być uczniem Chrystusa?”


1 marca 2008 r.
Ks. prof. dr hab. Jerzy Stefański.
Temat: „Ostatnie namaszczenie czy sakrament chorych?”.


8 marca 2008 r.
Ks. dr Tadeusz Hanelt
Temat: „Kobieta w Biblii”


15 marca 2008 r.
Ks. dr Krzysztof Wętkowski
Temat: „Czy w Kościele są rozwody?”


25 kwietnia 2008 r.
Ks. dr Michał Kieling
Temat: „Jak żyli pierwsi chrześcijanie?”


30 maja 2008 r.
Ks. dr Ludwik Gładyszewski
„Proces beatyfikacyjny kapłanów – męczenników II wojny światowej”.

Kontakt