Dożynki gminno-parafialne
26-5-2018
 9 września br. o godz. 15.15 uroczystym korowodem dożynkowym (miejsce zbiórki: przy posesji państwa Skibińskich), a następnie Mszą św. o godz. 15.30 rozpoczną się dożynki gminno-parafialne.

      Po Mszy św. święcenie pojazdów rolniczych, a następnie przejazd do Zespołu Szkół
w Zasutowie, gdzie uroczystości będą kontynuowane.

      Każde sołectwo naszej parafii przygotowuje stoisko z przygotowanymi specjałami, także z ciastem (Chociczka, Mała Górka, Opatówko, Podstolice i Zasutowo).

      Urząd Gminy przygotowuje grill oraz stoisko z piwem.

      Podczas dożynek będą sprzedawane losy – 5 zł – każdy los wygrywa.  Prosimy darczyńców o przekazywanie fantów (lub zasobów pieniężnych – fanty zostaną zakupione). Zostanie przygotowanych 3000 losów. Nagroda główna – cielaczek. Dochód ze sprzedaży otrzymuje parafia.

      W programie m.in.:

·         występ zespołu z obrzędem dożynkowym

·         występ orkiestry dętej

·         występ dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Zasutowie

·         losowanie nagród głównych

·         zabawa „pod chmurką”

Dla dzieci zostaną przygotowane także atrakcje w postaci m.in. zamku dmuchanego.

back next


Aby zobaczyć wydarzenie, kliknij  na wyróżnioną datę w kalendarzu.

Świetlica Środowiskowa

Świetlica środowiskowa w Opatówku powstała w październiku 2007 roku z inicjatywy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nekli. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, tj. w poniedziałki i środy w godzinach od 16.30 do 18.30.

Działalność świetlicy środowiskowej uzupełnia deficyty w tych sferach, które przygotowują dziecko do życia w społeczeństwie. Zapewnia efektywne zagospodarowanie wolnego czasu poprzez różne formy zajęć świetlicowych. Sprawia, że dzieci mają miejsce, gdzie mogą odrabiać lekcje, a wykwalifikowana kadra pomaga w nadrobieniu zaległości szkolnych. Wszelkie zajęcia zmierzają do budowania w nich poczucia własnej wartości, samoakceptacji, poszerzania samoświadomości, rozwoju umiejętności interpersonalnych, precyzowania celów życiowych. By w przyszłości były zdolne do odpowiedzialnego, zdrowego emocjonalnie, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi życia.

Dlatego też, w ramach działalności świetlicy dzieci i młodzież uczestniczy w zajęciach plastyczno-technicznych, sportowych, kulinarnych, profilaktycznych, komputerowych oraz w zajęciach:
  • rozwijających umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie, modelowanie przy użyciu plasteliny itp.),
  • wzbogacających posiadane wiadomości, zaspokajających ciekawość świata (czytanie książek, rozmowy i pogadanki z dziećmi, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne),
  • kształtujących umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, quizy, rebusy, odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć szkolnych),
  • rozwijających pamięć i koncentrację uwagi,
  • wzbogacających ekspresję twórczą (wymyślanie fragmentów np. zakończenia lub całości bajek, opowiadań, prace plastyczne itp.),
  • kształtujących ekspresję ruchową ( np. zabawy ruchowe przy muzyce)
  • relaksujących i wyciszających( spacery, oglądanie bajek itp. ).


Do pobrania:

Kontakt