You don't have any news items tet.

Zarząd Koła SWPK przy parafii p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

 
Opieka duchowa        Ks. Andrzej Bohdanowicz
 

Zarząd Koła od 6.03.2008 r.

Przewodniczący          Marian Podsadny
Sekretarz                    Wiesław Liske
Skarbnik                      Maria Dudek
 

Zarząd Koła od roku 2011

Przewodniczący          Rafał Trzciński
Sekretarz                    Wiesław Liske
Skarbnik                      Maria Dudek

Kontakt