STOWARZYSZENIE WSPIERANIA POWOŁAŃ KAPŁAŃSKICH


Istnieje dziś szczególna konieczność, aby rozpowszechniało się i utrwalało przekonanie, że troska o powołania jest łaską i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła"

   Jan Paweł II, PDV 41
"Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy duchowej i materialnej alumnom Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Na pełnienie powyższych zadań z serca błogosławię" 
  
Abp Henryk J. Muszyński

bez__tytu__u.JPG
Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich powstało 8 grudnia 1993 roku. Założycielem i prezesem był śp. ks. kan. dr Jan Tadych. Obecnie na terenie diecezji istnieje 100 Kół Parafialnych skupiających blisko 3000 wiernych, którzy modlą się indywidualnie i wspólnie w intencji powołań, pomagają potrzebującym alumnom, tworzą środowiska sprzyjające powołaniom. W intencji żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia w każdy czwartek o godz. 18.00 w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie sprawowana jest Eucharystia, w której uczestniczą profesorowie i alumni naszego Seminarium. Po nagłej śmierci ks. kan. Jana Tadycha, obradujące 12 czerwca 2004 r. w Gnieźnie Wolne Zgromadzenie dokonało wyboru nowego zarządu. Prezesem został ks. Robert Nurski.
Powstanie Diecezji Bydgoskiej i zmiany terytorialne Archidiecezji Gnieźnieńskiej spowodowały, że przed Stowarzyszeniem stanęła konieczność dostosowania się do zaistniałych warunków. Delegaci jednogłośnie uchwalili zmiany w statucie, proponując, aby Stowarzyszenie działało na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej pod jednym zarządem. Swoją opieką otoczono alumnów seminariów diecezjalnych w Gnieźnie i Bydgoszczy. Postanowiono także, aby szczególnie aktywną akcją na rzecz powołań do służby bożej objąć tereny przyłączone do Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
 Ty także możesz stać się członkiem SWPK AG, aby pełniej zaangażować się w dzieło powołań.

Wstępując do Stowarzyszenia jego członkowie przyjmują na siebie obowiązek:
- przykładnego życia chrześcijańskiego
- modlitwy w intencji powołań (przynajmniej raz w tygodniu)
- pełnienia uczynków miłosierdzia w intencji dobrej formacji kandydatów do kapłaństwa
- przestrzegania statutu Stowarzyszenia
- uczestniczenia w miarę możliwości w pracach Stowarzyszenia
- dobrowolnej składki członkowskiej 
MODLITWA JANA PAWŁA II - O POWOŁANIA
 SWPK.JPG
 Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach parafialnych powołania do kapłaństwa, do zakonów męskich i żeńskich, do świeckiego życia konsekrowanego i misyjnego, wedle potrzeb całego świata, który Ty miłujesz i pragniesz zbawić. Tobie zawierzamy w szczególności naszą wspólnotę, stwórz w nas taki klimat duchowy, jaki panował wśród pierwszych chrześcijan; abyśmy stali się wieczernikiem modlitwy i pełnego miłości przyjęcia Ducha Świętego oraz Jego Darów. Wspieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby konsekrowane. Kieruj Krokami tych, którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do przyjęcia święceń albo ślubów opartych na radach ewangelicznych. Wejrzyj z miłością na tylu pełnych gotowości młodych ludzi i wezwij ich do tego, aby poszli za Tobą. Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu wstawiennictwu Maryi, która jest Matką i wzorem wszystkich powołań, prosimy Ciebie o podtrzymanie naszej wiary, w przekonaniu, że Ojciec wysłucha nas, gdy modlimy się o to, o co Ty sam kazałeś nam prosić. Amen.
 
Opublikowano przy wykorzystaniu strony

Kontakt