You don't have any news items tet.

KontaktModlitwa o moralne odrodzenie wszystkich Polaków. Sobota godz. 16.30

--------------------------------------------------------------------------------------------
Módlmy się na różańcu w Intencji naszej umiłowanej Ojczyzny. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
 Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1x Ojcze nasz… ; 3 x  Zdrowaś Maryjo…; .1x Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Tajemnice Radosne:   1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.2. Nawiedzenie świętej Elżbiety. 3. Narodzenie Pana Jezusa. 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni. 5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.
(po różańcu modlitwa Ks. Piotra Skargi, na drugiej stronie)
 
Modlitwa Księdza Piotra Skargi w Intencji Ojczyzny „Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Wojciechu, módl się za nami.
Święty Stanisławie, módl się za mani. 
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.