Rada Duszpasterska


Zgodnie ze wskazaniami Kościoła (por. kan. 536 KPK, KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, ChL 27) w każdej parafii należy powołać Parafialną Radę Duszpasterską (PRD), która stanowi organ doradczy proboszcza i jest miejscem aktywnego, współodpowiedzialnego zaangażowania świeckich w posłannictwo zbawcze Kościoła.
 
 
 

Kontakt