UWAGA!!!
Przez pewien czas nie będą aktualizowane wydarzenia parafialne,
ze względu na problem z umieszczaniem zdjęć w galerii.
Konieczna jest aktualizacja strony do nowszej wersji.
Za wszelkie niedogodnośći przepraszamy.

 MODLITWA O POKÓJ


 SŁOWO PRYMASA DO WSPÓLNOT PARAFIALNYCH


You don't have any news items tet.

Kościół powstał w XIV w. Jest on zbudowany na podstawie konstrukcji zrębowej jednonawowej. Na północy kościoła widzimy zakrystię dwukondygnacyjną, a na południu boczną kruchtę, przylegającą do nawy. Przed kościołem widnieje chorągiew z napisem „Herb Nałęcz” oraz datą powstania budowli (1752), a wyżej okazały krzyż wieżowy. 

OTARZLOWNY.jpgPośrodku zamkniętego wielobocznie prezbiterium znajduje się rokokowy ołtarz główny, a za nim obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Na zwieńczeniu umieszczono wizerunek patronki kościoła, św. Katarzyny, a po bokach cztery osiemnastowieczne rzeźby. Ściany zdobi delikatny roślinny ornament i medaliony z wizerunkami świętych: Wawrzyńca, Jacka i Floriana, a po przeciwnej stronie św. Jadwigi Śląskiej, św. Stanisława i św. Walentego. Pośrodku stropu widnieje rzeźba gołębicy – symbol Ducha Świętego. Nad wejściem do zakrystii znajduje się rzeźba św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, a na skraju prezbiterium osiemnastowieczna ambona z rokokową dekoracją frontu. Po przeciwnej stronie zobaczyć można chrzcielnicę z tego samego okresu (XVIII w.). O grubości ścian świadczą otwory okienne. Prezbiterium zamyka belka tęczowa z napisem „W krzyżu cierpienie – w krzyżu zbawienie”. Środek tęczy zajmuje krucyfiks z szesnastowieczną rzeźbą ukrzyżowanego Jezusa. W prawym narożu nawy stoi ołtarz, a w dolnej jego części widnieje obraz św. Kazimierza Króewicza, syna polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka. W zwieńczeniu ołtarza umieszczony został wizerunek św. Barbary w okazałej rokokowej oprawie. Obrazy umieszczone w lewym północnym narożu giną w przebogatej dekoracji. W jego zwieńczeniu umieszczono wizerunek św. Jana Nepomucena a poniżej obraz anioła udzielającego komunii św. Onufremu, pustelnikowi z Egiptu. Środek ołtarza stanowi typowy dla stylu rokoko detal. Nad wejściem do kruchty na ścianie południowej widnieje okazała rzeźba Matki Bożej Królowej z Dzieciątkiem. Nawę od zachodu zamyka poprzecznie chór muzyczny. Balustrada ozdobiona jest postaciami aniołów, grających na różnych instrumentach.

Na ścianie południowej kościoła umieszczono tablicę, upamiętniającą zamordowanego w Dachau proboszcza, ks. Ludwika Dąbrowskiego, dwóch księży i 25 parafian, rozstrzelanych w Małej Górce oraz innych ofiar poległych w czasie II wojny światowej. Przy kościele znajduje się cmentarz i dwie kaplice grobowe. Jedna z nich to kaplica rodziny Węsierskich.

 

Kontakt