DOŻYNKI 2018
 
(prośba o wsparcie)

PLAKAT DOŻYNKOWY
Dożynki gminno-parafialne
26-5-2018
 9 września br. o godz. 15.15 uroczystym korowodem dożynkowym (miejsce zbiórki: przy posesji państwa Skibińskich), a następnie Mszą św. o godz. 15.30 rozpoczną się dożynki gminno-parafialne.

      Po Mszy św. święcenie pojazdów rolniczych, a następnie przejazd do Zespołu Szkół
w Zasutowie, gdzie uroczystości będą kontynuowane.

      Każde sołectwo naszej parafii przygotowuje stoisko z przygotowanymi specjałami, także z ciastem (Chociczka, Mała Górka, Opatówko, Podstolice i Zasutowo).

      Urząd Gminy przygotowuje grill oraz stoisko z piwem.

      Podczas dożynek będą sprzedawane losy – 5 zł – każdy los wygrywa.  Prosimy darczyńców o przekazywanie fantów (lub zasobów pieniężnych – fanty zostaną zakupione). Zostanie przygotowanych 3000 losów. Nagroda główna – cielaczek. Dochód ze sprzedaży otrzymuje parafia.

      W programie m.in.:

·         występ zespołu z obrzędem dożynkowym

·         występ orkiestry dętej

·         występ dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Zasutowie

·         losowanie nagród głównych

·         zabawa „pod chmurką”

Dla dzieci zostaną przygotowane także atrakcje w postaci m.in. zamku dmuchanego.

back next


Aby zobaczyć wydarzenie, kliknij  na wyróżnioną datę w kalendarzu.

Kościół powstał w XIV w. Jest on zbudowany na podstawie konstrukcji zrębowej jednonawowej. Na północy kościoła widzimy zakrystię dwukondygnacyjną, a na południu boczną kruchtę, przylegającą do nawy. Przed kościołem widnieje chorągiew z napisem „Herb Nałęcz” oraz datą powstania budowli (1752), a wyżej okazały krzyż wieżowy.
 

OTARZLOWNY.jpgPośrodku zamkniętego wielobocznie prezbiterium znajduje się rokokowy ołtarz główny, a za nim obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Na zwieńczeniu umieszczono wizerunek patronki kościoła, św. Katarzyny, a po bokach cztery osiemnastowieczne rzeźby. Ściany zdobi delikatny roślinny ornament i medaliony z wizerunkami świętych: Wawrzyńca, Jacka i Floriana, a po przeciwnej stronie św. Jadwigi Śląskiej, św. Stanisława i św. Walentego. Pośrodku stropu widnieje rzeźba gołębicy – symbol Ducha Świętego. Nad wejściem do zakrystii znajduje się rzeźba św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, a na skraju prezbiterium osiemnastowieczna ambona z rokokową dekoracją frontu. Po przeciwnej stronie zobaczyć można chrzcielnicę z tego samego okresu (XVIII w.). O grubości ścian świadczą otwory okienne. Prezbiterium zamyka belka tęczowa z napisem „W krzyżu cierpienie – w krzyżu zbawienie”. Środek tęczy zajmuje krucyfiks z szesnastowieczną rzeźbą ukrzyżowanego Jezusa. W prawym narożu nawy stoi ołtarz, a w dolnej jego części widnieje obraz św. Kazimierza Króewicza, syna polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka. W zwieńczeniu ołtarza umieszczony został wizerunek św. Barbary w okazałej rokokowej oprawie. Obrazy umieszczone w lewym północnym narożu giną w przebogatej dekoracji. W jego zwieńczeniu umieszczono wizerunek św. Jana Nepomucena a poniżej obraz anioła udzielającego komunii św. Onufremu, pustelnikowi z Egiptu. Środek ołtarza stanowi typowy dla stylu rokoko detal. Nad wejściem do kruchty na ścianie południowej widnieje okazała rzeźba Matki Bożej Królowej z Dzieciątkiem. Nawę od zachodu zamyka poprzecznie chór muzyczny. Balustrada ozdobiona jest postaciami aniołów, grających na różnych instrumentach.

Na ścianie południowej kościoła umieszczono tablicę, upamiętniającą zamordowanego w Dachau proboszcza, ks. Ludwika Dąbrowskiego, dwóch księży i 25 parafian, rozstrzelanych w Małej Górce oraz innych ofiar poległych w czasie II wojny światowej. Przy kościele znajduje się cmentarz i dwie kaplice grobowe. Jedna z nich to kaplica rodziny Węsierskich.

 

Kontakt